Favorites · Huyền Thoại Bất Tử · Leslie Cheung

Reminiscence (1)

[Trích nguyên văn bài viết cách đây 5 năm] 8 năm… for 哥哥 Tôi tự nhủ không nên liên kết Leslie với từ “death.” Nó xa lạ quá, dường như chỉ dùng để miêu tả người và vật của ngày hôm qua, của quá khứ. Tôi thích từ “gone” hơn – gone with the wind.… Continue reading Reminiscence (1)